۱۳۹۸ بيست و نهم آبان
خلاصه اخبار :
هیات عامل

 
   
 نام عضوهیات عامل
 سمت
فرید ضیاءالملکی       رئیس هیات عامل       
حبیب اله رشیدارده نائب رئیس هیات عامل
حسین دشتی
 عضوهیات عامل
عبداله رفعت
 عضوهیات عامل
 حجت اله قاسمی صیقل سرایی
 عضوهیات عامل ومدیرعامل

Copyright © 2013 Hamyari Kowsar, All rights reserved.