۱۳۹۸ بيست و هشتم آبان
خلاصه اخبار :
شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر
تاريخچه فعاليت شركت :
ـ تاسيس شركت :
شركت در بدو فعاليت خود ابتدا با نام سازمان توسعه ملي ايران (شركت سهامي خاص ) در تاريخ 1369/12/27  تحت شماره 82826 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و سپس درتاريخ1370/02/21 نام آن به شركت مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ايران (سهامي خاص ) تغيير يافته و نهايتا"باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1378/01/22 نوع شركت از «سهامي خاص » به «سهامي عام » تبديل گرديده است .

ـ موضوع فعاليت شركت :
فعاليت اصلي شركت طبق اساسنامه عبارت است از سرمايه گذاري و مشاركت در سهام شركتها ومديريت بر شركتهائي كه در آنها داراي سهم ميباشد .
  تماس با ما

     اطلاعات تماس:
     آدرس: خيابان خالد اسلامبولي – شماره 15
     كدپستي: 1513633411
     تلفن: 88718322
          3-88721862


Copyright © 2013 Hamyari Kowsar, All rights reserved.